Tietosuoja

Hyvä käyttäjä, nämä tiedot on tuotettu EU:n asetuksen 2016/679 (jäljempänä ’asetus’) artiklan 13 mukaisesti, ja ne on tarkoitettu käyttäjille, jotka käyttävät verkkosivustoa http://www.sacla.it ja F.lli Saclà S.p.A -yhtiön verkkopalveluja. Tässä annetaan tietoja tietosuojakäytännöstämme, jotta saat tietää, miten henkilötietoja käsitellään sivustoamme käytettäessä. Tarvittaessa voit myös antaa tietoihin perustuvan nimenomaisen suostumuksen henkilötietojen käsittelyä varten.

Tiedot liittyvät F.lli Saclà S.p.A. -yhtiön verkkosivustoon ja muihin sen verkkosivustoihin, joita käyttäjät konsultoivat linkkien kautta.

Rekisterinpitäjä

Antamiesi tietojen rekisterinpitäjä on F.lli Saclà S.p.A., jonka pääkonttori on osoitteessa Piazza Amendola, 2 – Asti.

Käsiteltävien tietojen tyyppi

Selaustiedot

Tämän verkkosivuston tuottamiseen käytettävät IT-järjestelmät ja ohjelmistoproseduurit sieppaavat normaalin käytön aikana henkilötietoja, joiden lähettäminen on olennaista Internetin tiedonsiirtoprotokollien käytössä.

Näitä tietoja ei kerätä liitettäviksi kyseisiin rekisteröityihin, mutta niiden luonne tarkoittaa, että niitä on mahdollista käyttää käyttäjien tunnistamiseen käsittelemällä ja yhdistämällä niitä kolmansien osapuolien hallussa oleviin tietoihin.

Tähän tietoluokkaan sisältyvät niiden tietokoneiden IP-osoitteet tai toimialueen nimet, joita verkkosivustoon yhteyden muodostavat käyttäjät käyttävät, pyydettyjen resurssien URI:t, pyyntöjen kellonajat, pyyntöjen lähettämiseen palvelimille käytetyt menetelmät, vastauksissa saatujen tiedostojen dimensio, palvelimen vastaustilaa (onnistunut, virhe jne.) osoittavat numerokoodit ja muut parametrit, jotka liittyvät käyttöympäristöön ja käyttäjän tietokoneympäristöön.

Näitä tietoja käytetään vain anonyymien tilastotietojen hankkimiseen sivuston käytöstä ja sen asianmukaisen toiminnan varmistamiseen, ja ne poistetaan heti, kun ne on käsitelty. Tietoja voidaan käyttää vastuun määrittämiseen siinä tapauksessa, että tapahtuu sivustoa vahingoittava kyberrikos – tätä mahdollisuutta lukuun ottamatta verkon yhteystietoja säilytetään tällä hetkellä vain niin kauan kuin tilastotietojen keräämiseen tarvitaan.

 

Käyttäjien vapaaehtoisesti antamat tiedot

Tietopyynnin lähettäminen edellyttää verkkosivustolla olevan lomakkeen täyttämistä ja nimenomaista suostumusta lomakkeessa ilmoitettujen henkilötietojen käsittelemiseksi.

“Uutiskirje” tilataan täyttämällä sivustolla oleva lomake tai F.lli Saclà SpA:n järjestämien tapahtumien ja messujen yhteydessä. Tilaus edellyttää nimenomaista suostumusta lomakkeessa ilmoitettujen henkilötietojen käsittelemiseksi.

“Thanks Planet” -ilmoitustaulun käyttöoikeus edellyttää rekisteröintiä ja verkkosivulla olevan lomakkeen täyttämistä. Palvelun toimittaminen edellyttää nimenomaista suostumusta lomakkeessa ilmoitettujen henkilötietojen käsittelemiseksi.

Joka tapauksessa jos käyttäjä antaa tai käsittelee kolmannen osapuolen henkilötietoja sivustoamme käyttäessään, hän takaa välittömästi kaikki liittyvät vastuut hyväksyen, että tällä nimenomaisella hypoteettisella käsittelyllä on asianmukainen oikeusperuste asetuksen artiklan 6 mukaisesti, joka oikeuttaa kyseisten tietojen käsittelyn.

Tietojenkäsittelyn paikka ja tarkoitus

Tämän sivuston verkkopalveluihin liittyvä käsittely tapahtuu yllä mainitussa F.lli Saclà S.p.A. -yhtiön pääkonttorissa, ja sen suorittaa tietojenkäsittelyhenkilöstö. Mitään verkkopalvelusta johdettuja tietoja ei levitetä. Tiettyjä pyyntöjä (tiedot, valitukset tms.) tekevien käyttäjien antamia henkilötietoja käytetään vain pyydetyn palvelun toimittamiseen, lain määräysten noudattamiseen ja kirjanpito- tai verovelvollisuuksien täyttämiseen, ja niitä ilmoitetaan kolmansille osapuolille vain tarvittaessa tai jos suostumus on annettu.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietosi voidaan jakaa yllä esitettyjä tarkoituksia varten seuraavien kanssa:

  • tiedonkäsittelijät, nimittäin i) ihmiset, yritykset tai ammatilliset järjestöt, jotka tarjoavat F.lli Saclà S.p.A -yhtiölle konsultointi- ja tukipalveluita; ii) osapuolet, joiden kanssa on välttämätöntä olla vuorovaikutuksessa palvelujen tarjoamista varten (esim. hostingpalvelut); iii) teknisiä ylläpitotoimia tarjoavat osapuolet (mukaan lukien verkkolaitteiston ja elektronisten viestintäjärjestelmien ylläpito);
  • osapuolet, organisaatiot tai viranomaiset, joille on ilmoitettava henkilötiedoistasi lainsäädännön tai viranomaismääräyksen perusteella;
  • henkilöt, jotka F.lli Saclà S.p.A. on valtuuttanut käsittelemään henkilötietoja palvelujen tarjoamiseen ehdottomasti tarvittavien toimien suorittamista varten ja jotka ovat sitoutuneet tai oikeudellisesti velvoitettuja säilyttämään luottamuksellisuuden.

Tietojen käsittely-, siirtämis- ja tallentamismenetelmät

Henkilötietoja käsitellään automaattisilla ja ei-automaattisilla työkaluilla, ja niitä säilytetään vain keräystarkoitukseen tarvittavan ajan ja/tai säilytetään sovellettavan lainsäädännön määräämän ajan ja Italian lainsäädännön salliman ajan henkilökohtaisten etujen suojelemiseksi (siviililain artikla 2946 ja sitä seuraavat artiklat).

Erityisiä suojaustoimenpiteitä toimeenpannaan estämään tietojen katoaminen tai lainvastainen tai epärehellinen käyttö ja luvaton pääsy.

Eräitä henkilötietoja voidaan lähettää Euroopan talousalueen ulkopuolella oleville vastaanottajille. F.lli Saclà S.p.A. takaa, että tällaisessa tapauksessa tiedot käsitellään asetuksen mukaisesti ja käytännössä Euroopan komission hyväksymien vakiosopimusmääräyksiä koskevan sopivuuspäätöksen tai muun asianmukaisen oikeusperusteen perusteella.

Rekisteröityjen oikeudet

Asetuksen artiklan 15 ja sitä seuraavien artiklojen mukaisesti rekisteröidyillä on oikeus pyytää F.lli Saclà S.p.A. -yhtiöltä pääsy henkilötietoihinsa. Lisäksi heillä on oikeus tietojensa oikaisemiseen tai poistamiseen, käsittelyn vastustamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen asetuksen artiklan 18 mukaisesti. Rekisteröidyillä on myös oikeus saada tietonsa jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, mikäli mahdollista, asetuksen artiklan 20 mukaisesti.

Rekisteröidyillä on oikeus tehdä valitus asianmukaiselle tietosuojaviranomaiselle asetuksen artiklan 77 mukaisesti, jos he uskovat, ettei heidän henkilötietojaan ole käsitelty lainsäädännön mukaisesti.

Kaikki pyynnöt tulee tehdä F.lli Saclà S.p.A. -yhtiölle kirjallisesti käyttämällä yhtiön verkkosivustolla www.sacla.it olevaa lomaketta.