Tätä sivustoa koskeva yksityisyydensuojakäytäntö

Hyvät käyttäjät
Tätä käytäntöä sovelletaan niihin käyttäjiin, jotka tulevat verkkosivuston osoitteeseen www.sacla.fi, ja käyttävät F.lli Saclà S.p.A.:n verkkopalvelua.

Viitestandardina on Italian yksityisyyden suojaa koskeva lainsäädäntö (asetus nro 196/2003).

Koska tämän sivuston käytöstä saattaa syntyä tietoja, jotka liittyvät tunnistettuihin tai tunnistettavissa oleviin henkilöihin, tämän yksityisyydensuojakäytännön tarkoituksena on kuvata sivuston käyttäjien henkilötietojen käsittelyä koskevaa sivuston hallintaa.

Käytäntö koskee ainoastaan F.lli.Saclà S.p.A.:n sivustoa, ei muita sivustoja, joihin käyttäjät voivat siirtyä sivustossa olevan linkin kautta.

KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Navigointitiedot
Tämän sivuston toimintaa ohjaavat tietojärjestelmät ja ohjelmistokäytännöt keräävät normaalien toimintojensa yhteydessä henkilötietoja, joiden siirtyminen tapahtuu implisiittisesti internetin viestintäprotokollien käytön yhteydessä.

Näitä tietoja ei kerätä, jotta niitä voitaisiin yhdistää tunnistettuihin asianosaisiin osapuoliin, mutta ottaen huomioon tietojen luonteen, niiden käsittely ja yhdistäminen kolmansien osapuolten hallitsemiin tietoihin voi mahdollistaa käyttäjien tunnistamisen.

Navigointitietoihin sisältyvät sivustoon tulevien käyttäjien käyttämiin tietokoneisiin liittyvät IP-osoitteet ja nimet, vaadittavien resurssien URI (Uniform Resource Identifier) -osoitteet, pyynnön ajankohta, järjestelmä, jota käytettiin pyynnön välittämiseen palvelimelle, vastauksena saadun tiedoston koko, palvelimen antaman vastauksen tilan osoittava numerokoodi ja muut käyttäjän käyttöjärjestelmään ja -ympäristöön liittyvät parametrit.

Tietoja käytetään yksinomaan sivuston käyttöön liittyvien tilastotietojen anonyymiin keräämiseen ja sivuston moitteettoman toiminnan varmistamiseen. Tiedot poistetaan välittömästi käsittelyn jälkeen. Tietoja saatetaan käyttää vastuun todentamiseksi mahdollisten sivustoon kohdistuneiden tietorikkomusten yhteydessä: tällaisissa tapauksissa verkon yhteystiedot pysyvät käytettävissä tilastotietojen keräämiseen vaadittavan ajan.

Käyttäjän vapaaehtoisesti antamat tiedot
Jos käyttäjä lähettää avoimesti ja tarkoituksellisesti sähköpostia tässä sivustossa näkyviin osoitteisiin, jää järjestelmään tieto pyyntöihin vastaamiseen tarvittavasta lähettäjän osoitteesta sekä muita mahdollisia viestiin sisältyneitä henkilökohtaisia tietoja.

Erityisiä synteesitietoja tallennetaan progressiivisesti tai näytetään sivuston sivuilla pyydettyjen erityispalveluiden yhteydessä tai lähetettäessä työpaikkahakemuksia.

EVÄSTEET

Sivusto ei hanki tarkoituksella käyttäjien henkilötietoja.

Evästeitä ei käytetä minkään henkilökohtaisten merkkitietojen, pysyvien evästeiden tai käyttäjiä jäljittävien järjestelmien siirtämiseen.

Eväste muodostuu tiedoista, jotka verkkosivusto lähettää selaimelle. Nämä tiedot tallentuvat tietokoneelle anonyymin koodin avulla. Koodi tunnistaa tietokoneen, mutta ei käyttäjää.

Istuntoevästeiden (eivät tallennu pysyvästi käyttäjän tietokoneelle vaan katoavat selaimen sulkemisen yhteydessä) käyttö rajoittuu vain istunnon tunnisteen (palvelimen luomia satunnaisia numeroita) siirtämiseen sivuston turvallisen ja tehokkaan käytön varmistamiseksi.

Tässä sivustossa käytetyt istuntoevästeet estävät käyttäjien navigoinnin yksityisyydensuojaa mahdollisesti vahingoittavien tietotekniikoiden käytön eivätkä ne salli käyttäjien henkilökohtaisten tunnistetietojen hankkimista.

Joillakin tämän sivuston sivuilla on mahdollista käyttää verkkojäljitettä tai vastaavaa tekniikkaa yksilöllisemmän sivuston ja korkealaatuisten palveluiden tarjoamiseksi asiakkaalle. Käyttäjän selatessa kyseisiä sivuja muodostuu käyttäjästä anonyymia tietoa, jota F.lli Saclà S.p.A. tai alihankkijamme saattavat käyttää. Verkkojäljitettä saatetaan käyttää yhdessä evästeen kanssa. Selaimen evästeiden käyttö voidaan estää, jos käyttäjä ei halua, että hänen käyntiinsä liittyvät tiedot voidaan yhdistää näihin sivuihin

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYOIKEUKSIEN HALTIJA

Henkilötietojen käsittelyoikeuksien haltija on F.lli Saclà S.p.A., jonka pääkonttori sijaitsee Astissa (Italia) osoitteessa Piazza Amendola, 2 – 14100.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN VASTUUHENKILÖ

Henkilötietojen käsittelyn vastuuhenkilö on Andrea Granato.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPAIKKA

Tämän sivuston verkkopalveluihin liittyvä henkilötietojen käsittely tapahtuu edellä mainitun F.lli Saclà S.p.A. -yrityksen tiloissa sekä osoitteessa Via Ospedale 15/b, 12051 – Alba (CN) sijaitsevan Blulab s.r.l. -yrityksen tiloissa. Tietoja käsittelee asianmukaisesti valtuutettu henkilökunta.

Mitään verkkopalvelusta peräisin olevia tietoja ei julkaista.

Informatiivista aineistoa (uutiskirjeet, kilpailuun osallistuminen, tietopyynnöt ja CV:n lähettäminen jne.) pyytävien käyttäjien antamia henkilötietoja käytetään ainoastaan pyydetyn palvelun tai toiminnon toteuttamiseen ja välitetään kolmansille osapuolille vain kun se on välttämätöntä tai kun käyttäjä on antanut siihen luvan.

HENKILÖTIETOJEN VAPAAEHTOINEN LUOVUTTAMINEN

Navigointitietojen lisäksi käyttäjä voi antaa vapaaehtoisesti henkilötietoja lisäämällä niitä pyyntölomakkeisiin tai muulla määritetyllä tavalla, jota tiedotusmateriaalin, työpaikkahakemusten tai muiden ilmoitusten lähettäminen edellyttää.

Tällaisten tietojen antamisen laiminlyönti voi johtaa siihen, ettei pyydettyä toimintoa voida toteuttaa.

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYPROSESSI

Henkilötietoja käsitellään automaattisilla välineillä ja säilytetään vain sen verran kuin on tarpeen keräämistarkoituksen täyttämiseksi.

Tietojen käsittelyyn sovelletaan erityisiä turvatoimenpiteitä sen estämiseksi, etteivät tiedot katoa tai joudu laittoman, epäasiallisen tai luvattoman käytön kohteeksi.

ASIANOMAISTEN OSAPUOLTEN OIKEUDET

Henkilöt, joita tiedot koskevat, ovat milloin tahansa oikeutettuja saamaan vahvistuksen heitä koskevien tietojen olemassaolosta ja selvittämään tietojen sisällön ja alkuperän, tarkistamaan niiden oikeellisuuden tai pyytämään niiden yhdistämistä tai korjausten ajantasaistamista.

Edellä mainitussa kappaleessa käyttäjille annetaan oikeus pyytää laittomasti käsiteltyjen tietojen poistamista, muuttamista anonyymiin muotoon tai estämistä sekä oikeus vastustaa joka tapauksessa laillisuussyistä tällaisten tietojen käsittelyä.

Hakemukset on lähetettävä F.lli Saclà S.p.A.:lle osoitteeseen (export@sacla.it).