Verkkosivuston www.sacla.fi käyttöehdot

Verkkosivuston omistus ja sisältö

 1. lli Saclà S.p.A., jonka kotipaikka sijaitsee osoitteessa C.so Stati Uniti 41, 10129 Torino ja hallinnollinen toimisto osoitteessa P.zza Amendola 2, 14100 Asti (AT – Italia), puh: +39 0141/3971 – faksi: +39 0141/352700 – sähköposti: info@sacla.it – PEC: amministrazione@fllisaclaspa.legalmail.it, veronumero IT01070500010 – Torinon yhtiörekisterinumero: 01070500010, osakepääoma: 6 miljoonaa euroa, maksettu täysimääräisenä (jäljempänä myös ”Saclà”) omistaa tämän verkkosivuston, jota hallinnoivat ja ylläpitävät sen työntekijät / yhtiö Blulab srl
 2. Asiakirjat, kuvat, merkit, taiteellinen työ, grafiikka, ohjelmisto ja muu verkkosivuston sisältö sekä kaikki verkkosivuston koodit ja lomakkeet, joilla sivusto voidaan toteuttaa, ovat yhtiömme omaisuutta, tai yhtiöllämme on yksinoikeus käyttää niitä.
 3. Verkkosivuston sisältämä materiaali on suojattu tekijänoikeuslailla. Tarkemmin sanottuna Saclà on luonut verkkosivustollaan näytettäviä valokuvia, videoita, kuvia ja kuvailevia tekstejä, joita on pidettävä luovina teoksina ja jotka muodostavat tekijänsä henkisen luomuksen. Näin ollen yhtiötä pidetään näiden töiden ”tekijänä” 22.4.1941 annetun lain nro 633 nojalla, siihen 30.12.2008 tehdyn muutoksen nro 207 perusteella ja 27.2.2009 annetun lainmuutoksen nro 14 perusteella (”Tekijänoikeuksien ja lähioikeuksien suojaa koskeva laki“). Tekijänä Saclàlla on yksinomainen oikeus käyttää teoksia taloudellisesti, kopioida, muokata, editoida, mukauttaa ja luovuttaa kolmansille osapuolille oikeuden käyttää teosten alkuperäiskappaleita, kopioita tai niiden osia myös vuokraamalla tai lainaamalla. Sama pätee tuotteiden, tavaramerkkien ja muiden erottavien merkkien (esim. logot) asetteluun, alkuperän, mallien, keksintöjen ja hyödyllisyysmallien nimikkeisiin ja luottamuksellisiin liiketoimintatietoihin, joihin Saclàlla on teollisoikeus perustuen 10.2.2005 annettuun lakiasetukseen nro 30 – “Teollisoikeuden koodi, 12.12.2002 annetun lain nro 273 pykälän 15 mukaisesti“, joka on julkaistu 4.3.2005 virallisessa lehdessä nro 52 – Tavallinen täydennys nro 28, jonka rekisteröinti on suoritettava lain nojalla.
 4. Verkkosivuston käyttö on henkilökohtaista, ei kaupallista toimintaa, lukuun ottamatta tapauksia, jotka Saclà on etukäteen kirjallisesti hyväksynyt.
 5. Siksi verkkosivuston sisällön tai tavaramerkkien kopiointi, muokkaus, lataus, lähettäminen, julkaiseminen tai siirtäminen kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin tai tarkoituksiin, jotka voivat vahingoittaa Saclàn julkisuuskuvaa, on kiellettyä.
 6. Käyttäjä voi ladata tekstejä tai muuta verkkosivuston sisältöä henkilökohtaisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin, ei koskaan kaupallisiin tarkoituksiin, ja julkaista niitä internetissä tai lehdistössä edellyttäen, että lähde on nimenomaisesti ja selvästi mainittu.
 7. Käyttäjä voi ladata henkilökohtaisiin ja ammatillisiin tarkoituksiin, ei kaupallisiin tarkoituksiin, verkkosivustolla tähän tarkoitukseen olevissa ”latausosioissa” olevia bannereita ja logoja ellei muutoin ole mainittu.
 8. Saclàn institutionaalisen bannerin luvaton kopiointi muille verkkosivustoille johtaa osaltamme oikeustoimenpiteisiin. Yhtiömme seuraa jatkuvasti internetiä logomme luvattoman käytön varalta.

 

Verkkosivuston sisältö ja sen tarkoitukset

Verkkosivusto on tarkoitettu pääasiassa tuotteita, kampanjoita ja tarjouksia koskevien tietojen, raporttien, päivitysten sekä Saclàn palveluja koskevien tietojen julkaisemiseksi.

Verkkosivuston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi. Saclà ei ota vastuuta virheistä, puutteellisista tiedoista, neuvoista tai ehdotuksista; käyttäjän on tarkastettava ne täysin itsenäisesti ja omalla vastuullaan.

Saclàn velvollisuudet, oikeudet ja vastuuvapaus

 1. Verkkosivusto voi ajoittain näyttää linkkejä muiden järjestöjen, organisaatioiden ja yritysten omistamille sivustoille: Saclàa ei voida pitää vastuullisena niiden sisällöstä, saatavuudesta, tuotteista ja tarjotuista palveluista tai niiden käytöstä aiheutuneista vahingoista. Lisäksi se ei ole vastuussa kolmansien osapuolten suorittamista tietojen keräämisen ja käsittelyn tarkoituksista ja keinoista.
 2. Saclà sitoutuu ylläpitämään verkkosivustolla tarjottavien palvelujen jatkuvaa ja korkeaa tasoa, mutta sitä ei voida pitää vastuussa vahingoista, tietojen tai datan menetyksistä tai muista vahingoista, jotka johtuvat verkkosivuston selaamisen aikana sattuneesta viivästymisestä, tietojen virheellisyydestä tai puuttumisesta, rajoittuneesta tai estyneestä sivuston käyttömahdollisuudesta tai käytön aikana kohdatuista hankaluuksista, virheistä, epätarkasta tai luvattomasta käytöstä tai muusta vuorovaikutustavasta palvelun kanssa. Saclà ei takaa eikä vastaa siitä, että:
  1. verkkosivustolla tarjotut palvelut vastaavat käyttäjän vaatimuksia ja tarpeita;
  2. verkkosivuston kautta tarjottavissa palveluissa ei esiinny keskeytyksiä, ne ovat turvallisia ja virheettömiä;
  3. palvelujen avulla saadut tiedot ja tulokset ovat aina tarkkoja ja luotettavia;
  4. kaikki ohjelmiston tekniset viat voidaan korjata.
 3. Saclà ei ota vastuuta mistään vahingoista, jotka aiheutuvat verkkosivustolla tarjottavien palvelujen saatamattomuudesta tai mistään vahingoista, jotka ovat aiheuttaneet virukset, vahingoittuneet tiedostot, virheet, laiminlyönnit, palvelun keskeytykset, sisällön poistaminen, verkkoon liittyvät ongelmat tai palveluntarjoajien palvelut, puhelimen ja/tai telemaattisten yhteyksien ongelmat, luvaton käyttö, tietojen muuttaminen, käyttäjän elektronisen laitteen vika ja/tai viallinen toiminta.
 4. Käyttäjä myöntää, että Saclàa ei pidetä vastuullisena käyttäjän lähettämistä virheellisistä tiedoista (esim. sähköpostin, puhelinnumeron, postiosoitteen tai muiden henkilökohtaisten tai muiden tietojen oikeellisuus) sekä kolmansien osapuolten (jopa petollisesti) toimittamat, käyttäjää koskevat tiedot.
 5. Mielipiteiden vaihtoon ja verkkosivustolla ja Saclàn sosiaalisessa mediassa julkaistun sisällön välittämiseen tarkoitettuja vuorovaikutteisia ja välittömiä työkaluja on yleensä vaikea hallita: Saclà sitoutuu tarkistamaan tällaisten työkalujen käytön oikeellisuuden välttääkseen laittoman sisällön lataamista ja levittämistä: Saclà pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan muuttaa tai jättää julkaisematta sisältöä myös sen jälkeen, kun käyttäjä on lähettänyt sen, ja estää käyttäjää pääsemästä palveluihin milloin tahansa ja mistä tahansa laillisesta syystä ilman ennakkoilmoitusta ja ilmoittamaan tarvittaessa valvontaviranomaisille heti, kun käyttäjän julkaisemassa sisällössä ja/tai toimissa havaitaan lainvastaisuuksia.
 6. Saclà ei missään tapauksessa ole vastuussa käyttäjän lähettämästä sopimattomasta, epämiellyttävästä, epäsiveellisestä tai loukkaavasta sisällöstä suoraan tai välillisesti, sekä virheistä tai puutteista, jotka on lähetetty tai julkaistu suoraan tai välillisesti verkkosivuston kautta. Saclà sitoutuu välttämään hyväksymättömän sisällön julkaisemista, mutta se ei voi taata, että tämä tapahtuu reaaliajassa. Saclà varaa oikeuden poistaa myöhemmin oman harkintansa mukaan sisältöä sen luonteesta riippumatta.
 7. Käyttäjä myöntää, että Saclàlla on oikeus kerätä ja tallentaa verkkosivustolla olevien palvelujen käytön yhdessä hankittuja tietoja ja ilmoittaa niistä toimivaltaisille valvontaviranomaisille, varsinkin jos se havaitsee laitonta toimintaa, joka voi johtaa rikokseen:
  1. oikeustarkoituksiin;
  2. puolustaakseen omaa oikeuttaan kolmansien osapuolten toimia vastaan;
  3. omien tai käyttäjien oikeuksien ja turvallisuuden suojelemiseksi. Näiden käyttöehtojen rikkominen tai oletettu rikkominen tai kolmansien osapuolten oikeuksien rikkominen tai oikeusjärjestelmämme voimassa olevien lakien ja asetusten rikkominen johtaa palvelun keskeytykseen tai lakkauttamiseen.
 8. Saclà pidättää oman harkintansa mukaan oikeuden:
  1. muuttaa näitä käyttöehtoja: käyttäjille ilmoitetaan tästä verkkosivustolla. Verkkosivuston käyttö tällaisten muutosten jälkeen merkitsee niiden hyväksymistä. Käyttäjä voi koska tahansa tarkistaa nämä ehdot avaamalla linkin ”verkkosivuston käyttöehdot
  2. hallita ja poistaa verkkosivustolle lähetettyä sisältöä
  3. keskeyttää pääsyn verkkosivustoon milloin tahansa ja ilman ennakkoilmoitusta.

 

Käyttäjien vastuu

 1. Käyttäjä toimii omasta vapaasta tahdostaan ja omalla vastuullaan ladatessaan tai hankkiessaan verkkosivustolta muulla tavalla mitä tahansa sisältöä, jonka hankkiminen on luvallista. Näin ollen vastuu latauksesta mahdollisesti aiheutuneista tietokone- tai järjestelmävaurioista tai tietojen katoamisesta kuuluu käyttäjälle, ei Saclàlle.
 2. Käyttäjä hyväksyy kaikki sisällön käytöstä mahdollisesti aiheutuvat riskit.
 3. Käyttäjän vastuulla on tallentaa ja säilyttää verkkosivuston käytön yhteydessä annetut henkilökohtaiset tiedot. Käyttäjä vastaa erityisesti verkkosivustolle kirjautumisen yhteydessä luoduista todentamistiedoista, joiden avulla käyttäjä voi kirjautua sivustolle ja muokata tietojaan. Siksi Saclàa ei voida pitää vastuullisena kolmansien osapuolien verkkosivustolla julkaisemista tiedoista tai toimista, jotka he ovat tehneet luvattomasti saatuaan tietoonsa käyttäjän todentamistiedot eikä kolmansien osapuolten menetyksistä, väärinkäytöksistä tai mahdollisesti tekemistä identiteettivarkauksista. Jos käyttäjä havaitsee, että hänen henkilötietojensa suojausta tai käyttöturvallisuutta on rikottu, hän sitoutuu ilmoittamaan Saclàlle asiasta viipymättä sähköpostitse osoitteeseen info@sacla.it
 4. Käyttämällä tiettyjä verkkosivustolla tarjottavia palveluja käyttäjä voi lähettää tai ladata sisältöä tekstin, valokuvien ja videoiden muodossa. Käyttäjät tunnustavat oman vastuunsa tällaisessa tapauksessa lähetetystä ja levitetystä sisällöstä, ja he vapauttavat Saclàn kaikesta vastuusta ja kaikista kolmansien osapuolten aiheuttamista haitallisista vaikutuksista mukaan lukien oikeudelliset vaikutukset, kulujen palauttamista koskevat pyynnöt ja vahingonkorvausvaatimukset suoraan tai välillisesti aiheutuneista vahingoista. Käyttäjät ilmoittavat ja takaavat, että kaikki sisältö on laillisesti hankittua ja lähettämällä sisältöä nimenomaisesti sallivat sen julkaisemisen. Käyttäjät ottavat lähettämästään sisällöstä kaiken heille kuuluvan vastuun ja vapauttavat Saclàn kaikesta vastuusta ja vahingoista, joita sisältö on mahdollisesti aiheuttanut kolmansille osapuolille. Käyttämällä verkkosivustoa ja hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä sitoutuu siirtämään luovien teostensa omistusoikeudet Saclàlle ja myöntämään tälle vapaat tekijänoikeudet ja erityisesti oikeuden julkaista, levittää ja käyttää luovia teoksia missä tahansa muodossa (esim. videot, valokuvat, lausunnot) ja muuntamaan ja muokkaamaan teoksia käyttämällä muita Saclàn käytettävissä olevia luovia teoksia.  Saclàlla on oikeus käyttää kuvia missä tahansa muodossa ja millä tahansa tavalla verkossa ja sen ulkopuolella, ja myös oikeus niiden uudelleenkäsittelyyn ilman aikarajoituksia. Käyttäjä sitoutuu olemaan käyttämättä Saclàlle toimitettuja luovia teoksia kaupallisiin tarkoituksiin. Käyttäjä ilmoittaa ja takaa, että luovat teokset ovat yksinomaisia eikä niitä ole näytetty tai esitelty aiemmin – eikä niitä näytetä ja esitetä tulevaisuudessa – muissa tarkoituksissa. Käyttäjät ilmoittavat ja takaavat, että jos Saclàlle lähetettyjä luovia teoksia käytetään muihin – vain henkilökohtaisiin – tarkoituksiin, ne varustetaan selkeällä kuvauksella “Saclà”, “ThanksPlanet” tai vastaavalla sanamuodolla, josta voi tunnistaa Saclàn.
 5. Käyttämällä verkkosivustoa ja sen tarjoamia palveluja käyttäjät sitoutuvat noudattamaan näitä ohjeita:
 1. älä jaa mitään, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tai häiriöitä verkkosivustoon, muille käyttäjille tai rikkoo voimassa olevia lakeja ja määräyksiä
 2. älä jaa mitään sisältöä, joka voi olla loukkaavaa tai joka voi vaikuttaa lasten persoonallisuuden harmoniseen kehitykseen tai joka voi olla ristiriidassa voimassa olevien lakien ja yhteiskunnallisten periaatteiden kanssa, vältä jakamasta viestejä, kuvia tai muuta sisältöä, joka voi yllyttää rikokseen, väkivallan käyttöön tai laittomaan toimintaan osallistumista
 3. älä jaa mitään sisältöä, joka on vastenmielistä, ihmisarvoa alentavaa, pornografista, hyvää makua rikkovaa tai joka edistää prostituutiota tai lapsipornografiaa
 4. älä käytä loukkaavaa kieltä tai inhottavia termejä ja vältä loukkauksia
 1. älä kohdista kehenkään loukkaavaa tai herjaavaa sisältöä mukaan lukien rasismia, vihaa, halveksuntaa tai uhkauksia sisältävät ilmaisut
 2. älä jaa sisältöä, joka on pornografista tai epäsiveellistä tai joka paljastaa luonnollisen henkilön seksuaalisen suuntautumisen tai tietoja sukupuolielämästä
 3. älä lähetä sisältöä, joka sisältää omia tai kolmannen osapuolen oikeudellisia tietoja
 4. älä jaa sisältöä, joka kannustaa laittomaan toimintaan, sisältää ohjeita laittomaan toimintaan, voidaan yhdistää laittomaan toimintaan tai voi aiheuttaa haittaa jollekin henkilölle
 5. älä lataa ohjelmistoja, tietoja tai mitään muuta, joka sisältää viruksia tai haittaohjelmia
 6. älä jaa sisältöä, joka sisältää osallistumismaksun edellyttäviin uhkapeleihin, kilpailuihin tai peleihin liittyviä tietoja
 7. älä lähetä sisältöä, joka ei sovi alaikäisille henkilöille (alle 18-vuotiaille)
 8. älä jaa sisältöä, joka sisältää mainoksia tai sponsorointia, myös maksua vastaan
 9. älä lisää sisältöä tai suorita mitään toimintaa, joka rikkoo lakia tai asetusta tai yllyttää rikkomaan lakia tai asetusta, joka suojaa yksilöitä tai valvontaviranomaisten antamia säännöksiä ja päätöksiä
 10. älä jaa alaikäisten lasten kuvia, jos lapsen vanhempi tai huoltaja ei ole antanut etukäteen suostumustaan
 11. älä jaa kolmansiin osapuoliin liittyviä kuvia ilman heidän aiempaa nimenomaista suostumustaan
 12. älä jaa sisältöä, joka sisältää tietoja kolmansien osapuolten terveydestä, poliittisista mielipiteistä tai uskonnollisista vakaumuksista, rodusta tai seksuaalisesta suuntautumisesta.

 

Sosiaalinen media

Jos liityt Saclàn luomiin sosiaalisten verkostojen ryhmiin, muista, että nämä ovat online-palveluja, joita käyttävät samoista asioista ja harrastuksista kiinnostuneet ihmiset. Suurinta osaa näistä palveluista hallinnoi ulkomailla sijaitsevat yritykset. Jos haluat liittyä niihin, noudata seuraavia ohjeita:

 1. Kun luovutat henkilötietojasi, menetät niiden hallinnan. Kaikki sosiaaliseen verkostoon kuuluvat henkilöt voivat kerätä ja tallentaa henkilötietoja ja jopa muuntaa ja paljastaa niitä kaukana tulevaisuudessa.
 2. Kun hyväksyt sosiaaliseen verkostoon liittymisen, sosiaalista verkostoa ylläpitävä yritys saa toisinaan luvan käyttää verkostoon ladattuja materiaaleja (valokuvia, videoita, keskusteluja, kuvauksia, mielipiteitä) rajoittamattoman ajan ja rajoittamattomalla tavalla.
 3. Useimpien sosiaalisten verkostojen kotipaikka ja palvelimet sijaitsevat ulkomailla. Jos yksityisyyden suojaa loukataan, ei ole aina taattu, että käyttäjällä on turvanaan eurooppalaisen lainsäädännön takaamat oikeudet.
 4. Jos päätät erota sosiaalisesta verkostosta, on sallittua, että verkoston ylläpitäjä poistaa profiilisi käytöstä sitä kuitenkaan lopullisesti poistamatta. Tietoja ja materiaaleja voidaan näin ollen säilyttää palvelimissa. Lue palvelun käyttöä ja yksityisyyden suojaa koskevat säännöt huolellisesti.
 5. Ilmoita viranomaisille oikeuksien loukkauksista.
 6. Vaadi aina kolmannen henkilön suostumusta ennen kuin lähetät häntä koskevaa materiaalia.
 7. Tiedosta väärennetyt profiilit.
 8. Harkitse, mitä tietoja julkaiset: syntymäaika ja -paikka riittävät siihen, että henkilöstä saadaan tietoon muita tietoja, kuten taloudellisia tietoja, käyttäjätunnus ja salasana.
 9. Käytä muista palveluista poikkeavaa käyttäjätunnusta ja salasanaa ja vaihda salasanasi usein.

Kaikki sosiaalisen verkoston kautta ilmaistut mielipiteet ja lausunnot edustavat vain ilmaisijansa näkökantaa, eikä Saclà ole välttämättä niistä samaa mieltä: käyttäjät ottavat vastuun lähettämistään, ilmaisemistaan tai muutoin julkaisemistaan mielipiteistä ja lausunnoista ja vapauttavat Saclàn kaikesta mahdollisesta vastuusta ja kolmansille osapuolille mahdollisesti aiheutetuista vahingoista. Jos tällainen sisältö on haitallista Saclàn julkisuuskuvalle, jäljempänä mainittu osapuoli varaa itselleen oikeuden käyttää tällaista sisältöä puolustamaan omia oikeuksiaan tuomioistuimessa ja tarvittaessa pyytämään käyttäjältä korvausta.

Loppusäännökset

 1. Käyttämällä tätä verkkosivustoa käyttäjä ja F.lli Saclà srl sopivat, että sivuston käyttöön sovelletaan Italiassa voimassa olevia lakeja ja asetuksia.
 2. Käyttäjä ja F.lli Saclà srl suostuvat olemaan yksinomaan Torinon oikeuslaitoksen alaisia tämän verkkosivuston käyttöön liittyvissä asioissa.
 3. Käyttämällä tätä sivustoa ja sillä tarjottavia palveluita käyttäjä hyväksyy implisiittisesti nämä ehdot.

Olen lukenut ja ymmärtänyt ehdot ja hyväksyn ne täysin ja ehdoitta