F.lli Saclà S.p.A.:n sivuston oikeudellinen huomautus

Kotipaikka: C.so Stati Uniti 41, 10129 Torino
Pääkonttori ja tuotantolaitos: P.zza Amendola 2, 14100 Asti
Yritysnumero: 01070500010
Osakepääoma: € 6.000.000 (kokonaan maksettu)

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. SIVUSTON KÄYTTÄMINEN MERKITSEE ALLA OLEVIEN KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ. JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

Sivuston käyttö

Käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja liikkuu siinä omalla vastuullaan. Ellei toisin ole erikseen mainittu, verkkosivuston sisältö tarjotaan “sellaisenaan” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”. Sivustossa voi liikkua vapaasti. Käyttäjä kantaa kaiken verkkosivuston käyttöön liittyvän vastuun.

Vastuunrajoitus

F.lli Saclà S.p.A.:n sivuston oikeudellinen huomautus

Kotipaikka: C.so Stati Uniti 41, 10129 Torino
Pääkonttori ja tuotantolaitos: P.zza Amendola 2, 14100 Asti
Yritysnumero: 01070500010
Osakepääoma: € 6.000.000 (kokonaan maksettu)

LUE SEURAAVAT KÄYTTÖEHDOT HUOLELLISESTI, ENNEN KUIN KÄYTÄT TÄTÄ VERKKOSIVUSTOA. SIVUSTON KÄYTTÄMINEN MERKITSEE ALLA OLEVIEN KÄYTTÖEHTOJEN HYVÄKSYMISTÄ. JOS ET HYVÄKSY KÄYTTÖEHTOJA, ÄLÄ KÄYTÄ SIVUSTOA.

Sivuston käyttö

Käyttäjä käyttää verkkosivustoa ja liikkuu siinä omalla vastuullaan. Ellei toisin ole erikseen mainittu, verkkosivuston sisältö tarjotaan “sellaisenaan” ja “sellaisena kuin se on saatavilla”. Sivustossa voi liikkua vapaasti. Käyttäjä kantaa kaiken verkkosivuston käyttöön liittyvän vastuun.

Vastuunrajoitus

F.lli Saclà S.p.A. pyrkii parhaansa mukaan varmistamaan, että tässä sivustossa olevat tiedot pitävät paikkansa. Se ei kuitenkaan anna takuita tietojen käytettävyydestä, oikeellisuudesta tai täydellisyydestä eikä se anna mitään takuita sivuston turvallisuudesta, mukaan lukien muun muassa takuut siitä, että sivusto on virheetön, puutteeton, toimii jatkuvasti ja häiriöttömästi, että F.lli Saclà S.p.A. (tai sen luvanhaltija) ratkaisee ilmaantuvat ongelmat tai että sivuston etusivu tai palvelin ei sisällä viruksia tai muita haitallisia osia.

F.lli Saclà S.p.A.:n verkkosivuston sisältö on tarkoitettu ainoastaan informatiiviseen tarkoitukseen. F.lli Saclà S.p.A. ei ole millään tavoin vastuussa annettuihin tietoihin tai neuvoihin sisältyvistä virheistä tai laiminlyönneistä.

F.lli Saclà S.p.A. ei ole millään tavoin velvollinen tarkistamaan kaikkia käyttäjien sivustoon lähettämiä viestejä, tietoja ja sisältöjä (“käyttäjätiedot”) eikä se ole millään tavoin vastuussa käyttäjätiedoista. F.lli Saclà S.p.A. voi satunnaisesti päättää tarkistaa sivustossa julkaistuja käyttäjätietoja ja kieltäytyä hyväksymästä mahdollisia käyttäjätietoja ja/tai poistaa niitä.

F.lli Saclà S.p.A. ei hyväksy luottamuksellisten tai tekijänoikeuksin suojattujen tietojen lähettämistä sivustonsa kautta.

Käyttöehtojen muutokset

F.lli Saclà S.p.A. varaa oikeuden milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta muuttaa näitä käyttöehtoja. Uusi versio julkaistaan verkkosivustossa, ja käyttämällä kyseistä verkkosivustoa käyttäjä hyväksyy tehdyt muutokset. Käyttäjän on hyvä tutkia sivustoa säännöllisesti pysyäkseen ajan tasalla sivustoon tehdyistä muutoksista.

Tietoa immateriaalioikeuksista

Kaikki tämän sivuston sisältämät tekstit, ohjelmistot (mukaan lukien lähdekoodi ja subjekti), visuaalinen aineisto tai muu aineisto, tiedot ja muut sisällöt ovat F.lli Saclà S.p.A.:n tai sen luvanhaltijoiden omaisuutta ja tekijän-, tavaramerkki- ja muiden immateriaalioikeuksien sekä eri puolilla maailmaa sovellettavien paikallisten lakien tai kansainvälisten sopimusten ja/tai muiden sovellettavien lakien suojaamia. F.lli Saclà S.p.A. saattaa tiedoksi, että kaikki sivuston sisältämät tiedot, kuvat, teksti, video- ja äänielementit ja valokuvat (jäljempänä “aineisto”) ovat tekijänoikeuslain suojaamia, ja sallii tässä sivustossa (“sivusto”) saatavilla olevan aineiston tarkastelemisen ja lataamisen vain henkilökohtaiseen ja ei-kaupalliseen käyttöön edellyttäen, että tekijänoikeuksiin ja muihin oikeuksiin liittyvät ilmoitukset säilyvät alkuperäisen aineiston jäljennöksissä. Sivuston sisältämää aineistoa ei saa millään tavoin muokata eikä toisintaa tai esittää julkisesti, panna täytäntöön, jakaa tai muulla tavoin käyttää julkisissa, kaupallisissa tai hyötytarkoituksissa. Näiden ehtojen mukaisesti on edellä mainitun aineiston käyttäminen missä tahansa muussa verkkosivustossa tai verkkoympäristössä missä tahansa tarkoituksessa kiellettyä. Sivustossa saatavilla oleva aineisto on suojattu tekijänoikeuksin, ja aineiston luvaton käyttö voi merkitä tekijänoikeuksien, tavaramerkkioikeuksien tai muun lainsäädännön rikkomista. Hyväksymällä nämä käyttöehdot käyttäjä sitoutuu olemaan muuttamatta tai poistamatta mitään tavaramerkkiä tai tekijänoikeutta. F.lli Saclà S.p.A.:n verkkosivuston olennaisia osia ei saa jäljentää tai toisintaa edes osittain. Mitään F.lli Saclà S.p.A.:n verkkosivustosta peräisin olevaa logoa, graafista elementtiä, ääntä tai kuvaa ei saa jäljentää tai edelleen lähettää ilman F.lli Saclà S.p.A.:n nimenomaista lupaa. Kaikki F.lli Saclà S.p.A.:n julkaisemat tiedot tarjotaan käyttäjälle ilmaiseksi, ellei toisin ole mainittu. F.lli Saclà S.p.A. kieltää (mukaan lukien muun muassa toisintaminen, muuttaminen, muokkaaminen, lähettäminen, kääntäminen, myyminen, mainostaminen) sisällön käyttämisen ilman F.lli Saclà S.p.A.:n ennalta antamaa kirjallista lupaa lukuun ottamatta tapausta, jossa käyttäjä haluaa katsella sisältöä tietokoneen näytössä ja tulostaa siitä minkä tahansa jäljennöksen ainoastaan henkilökohtaiseen käyttöön ilman hyötytarkoitusta tai muuta lain sallimaa tarkoitusta. Kaikissa “aineiston” jäljennöksissä on oltava mukana alkuperäisen aineiston mahdolliset tekijänoikeusilmoitukset. Näiden käyttöehtojen rikkomistapauksessa sivuston käyttöoikeus päättyy, ja mahdollinen ladattu tai tulostettu aineisto on välittömästi hävitettävä

Käyttäjä suostuu siihen, että hän

• ei käytä verkkosivustoa lainvastaisiin tarkoituksiin
• ei loukkaa muiden henkilöiden oikeuksia
• ei häiritse tämän verkkosivuston normaalia toimintaa
• ei muodosta yhteyksiä (linkkejä) tähän sivustoon ilman kirjallista lupaamme
• ei markkinoi sivuston mitään sisältöä ilman kirjallista lupaamme.

Tuotteet

F.lli Saclà S.p.A.:n internetiin laittamat tiedot voivat sisältää viittauksia sellaisiin F.lli Saclà S.p.A.:n tuotteisiin, joita ei välttämättä mainosteta ja levitetä maassasi. Joka tapauksessa tällaiset viittaukset eivät millään lailla merkitse sitä, että F.lli Saclà S.p.A. olisi aikeissa mainostaa ja levittää kyseisiä tuotteita maassasi. Saat lisätietoja maassasi saatavilla olevista tuotteista, ohjelmista ja palveluista paikalliselta edustajalta.